http://my.myblog.de/ap/users.herbsttochter/layout/vollprofi.php?session_id=b7b&blog_id=155498

Mn nr blg...

...jêtz hâb îch schôn wîêdêr nên nêûên blôg âbêr dîêsmâl mît gânz ândêrên thêmên !!! nâjâ îch wünsch êuch vîêl fûn...âchsô wûndêrt êûch bîttê nîcht wênn nîch sô vîêl âûfn blôg drâûf îst âbêr îch hâbê îm môm lêîdêr nîcht sô vîêl zêît !!! bîs dênnê lêûtê êûrê DeVil_91
27.6.07 14:07
 


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfgen